Ne bántsd a magyart!

Assza!

 

Ez a köszönés a mezopotámiai magyar lovas hadsereg Napköszöntője volt az ó-korban reggelente és ebből a szóból származik Asszíria ország neve.

"Mit törődnek a kommunisták azzal, hogy mi lesz az országgal holnap, vagy a jövő évben, vagy tíz év múlva? Ők csak saját magukkal törődnek, és mert tisztában vannak azzal, hogy uralkodásuk bármely pillanatban véget érhet, egyetlen gondjuk az, hogy miképpen használják ki a jelen perceit a legjobban és a leggazdaságosabban a maguk egyéni céljaira."
Gróf Wass Albert

"de vallom rendületlenül, hogy Ő az út s az élet

és maradok ez úton, míg csak élek

töretlen hittel ember és magyar."

Gróf Czegei Wass Albert részlet Hontalanság hitvallása című verséből

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szeptember 5.

-1826-ban ezen a napon született Virághalmy Ferenc,író,műfordító,honvéd százados.Ő az első említője 1858-ban egy új fémnek,ami később alumínium néven vált ismertté. († 1875)

-1848-ban ezen a napon Széchenyi István grófot a döblingi elmegyógyintézetbe szállították.

-1926-an ezen a napon született Fónay Jenő, mérnök, 1956-os szabadságharcos, a Széna téri ellenálló csoport helyettes parancsnoka

-1903-ban ezen a napon született Kemény János, erdélyi magyar író († 1971)

-1940-ben ezen a napon a második bécsi döntés(augusztus 30.) értelmében a magyar haderő egységei Nagyszalonta térségében átlépték a Román Királyság határát és megkezdték Észak-Erdély visszafoglalását.

-1942-ben ezen a napon halt meg Móricz Zsigmond magyar író (* 1879)

-1944-ben ezen a napon a 2. magyar hadsereg, Veress Lajos vezérezredes parancsnoksága alatt Kolozsvár térségéből támadást indított Torda irányában, a Déli-Kárpátok lezárásának szándékával.

 

Szeptember 6.

-1442-ben ezen a napon zajlott a zajkányi csata (Hunyad vármegye). Hunyadi János 15 000 emberével a Vaskapu-hágóban szétverte Sehabeddin beglerbég 80 000 főnyi, Erdélybe benyomult török seregét.

-1848-ban ezen a napon Kossuth Lajos pénzügyminiszter elrendelte az ötforintos bankjegyek kibocsátását.

-1896-ban ezen a napon az 1442-es csata 454. évfordulóján Hunyad vármegye négyméteres buzogányos Hunyadi-emlékművet állíttatott a dél-erdélyi Vaskapu-hágóban, Paucsinesd és Zajkány falvak között, a Vámoszajkány nevű hegy tetején (a románok 1992-ben ledöntötték).

-1904-ben ezen a napon halt meg Czetz János honvéd tábornok. (* 1822)

-1939-ben ezen a napon gróf Csáky István külügyminiszter levelet írt az olasz külügyminiszernek,hogy Magyarország átengedné területét a német csapatok átvonulására Lengyelország felé,ha cserébe Magyarország megtámadhatja Romániát,Erdély visszaszerzése miatt.

-1947-ben ezen a napon a Hősök-terén háromszázezer beszervezett ember tüntetett a kommunista párt mellett,mivel kormányválság alakult ki a kommunisták választási csalásai miatt.

 

Szeptember 7.

-1566-A Szigetvár török ostromában a döntő rohamok napja. Másnapra a vár tarthatatlan helyzetbe jutott, Zrínyi Miklós horvát bán maradék katonái élén kirohanva, a védők nagy részével együtt hősi halál halt.

-1619-ben ezen a napon a Kassai vértanúk kivégzése.

-1807-ben ezen a napon született Lenkey János,honvéd tábornok.

-1910-ben ezen a napon született Várszegi József olimpiai bronzérmes magyar atléta, gerelyhajító († 1977)

-1913-ban ezen a napon született Papp Bertalan kétszeres olimpiai bajnok kardvívó († 1992)

-1950-ben ezen a napon a kommunista kormányzat feloszlatta a szerzetesrendeket Magyarországon,négy kivétellel (bencés,ferences,piarista,iskolanővérek).

 

Szeptember 8.

-1566-ban ezen a napon Szigetvár török ostromának vége. Zrínyi Miklós horvát bán, maradék katonái élén kirohanva, hősi halál halt, a vár török kézre jutott.

-1743-ban ezen a napon halt meg Gróf Károlyi Sándor, a Rákóczi-szabadságharc tábornoka, a kurucok főhadparancsnoka (* 1668)

-1846-ban ezen a napon megnyílt a Miskolci Nőnevelő Intézet,az első magyar felsőbb leányiskola.

-1850-ben ezen a napon született Blaha Lujza színésznő, a „Nemzet csalogánya” († 1926)

-1853-ban ezen a napon megtalálták a Szemere Bertalan miniszterelnök által 1849.augusztus 23-án Orsova mellett elásatott Szent Koronát.

-1864-ben ezen a napon született Nagy Pál(honvéd tábornok) honvédtiszt,gyalogsági tábornok,első világháborús hadosztályparancsnok.1922-25 között a Magyar Királyi Honvédség főparancsnoka. (†1927)

-1921-ben ezen a napon a Rongyos Gárda és az osztrák csendőrség között megtörtént a második összecsapás (második ágfalvi összecsapás) ugyancsak Ágfalva mellett.

-1986-ban ezen a napon halt meg Hatlaczky Ferenc olimpiai ezüstérmes, világbajnok kajakozó, építészmérnök (* 1934)

-2003-ban ezen a napon halt meg Leni Riefenstahl (er. Berta Helene Amalie Riefenstahl), német színésznő, filmrendező, fényképész (* 1902)

 

Szeptember 9.

-1261-ben ezen a napon IV.Béla király rendeletében megújította az egri püspökség különleges jogait és kiváltságait.

-1552-ben ezen a napon a törökök 60-70 ezer fős hadserege megkezdte a Dobó István parancsnoksága alatt álló egri vár ostromát.

-1896-ban ezen a napon született Kozma István honvéd vezérőrnagy,a székely határvédelmi erők parancsnoka.(† 1951)

-1925-ben ezen a napon Klebelsberg Kunó vallás- és közoktatásügyi miniszter bejelentette, hogy a kormány 7,5 millió aranykoronát fordít tanyasi iskolák építésére.

-1928-ban ezen a napon volt Asbóth Oszkár helikopterének első felszállása.

-1931-ben ezen a napon született Latinovits Zoltán színművész († 1976)

-1939-ben ezen a napon a német külügyminiszer telefonon kérte a magyar külügyminisztert,hogy a német hadsereg átvonulására engedje át a magyar kormány a Kassa-i vasútvonalat.

 

 

Szeptember 10.

-1382-ben ezen a napon halt meg I. Lajos (Nagy Lajos) magyar király, lengyel király (Károly Róbert király fia) (* 1326)

-1552-ben ezen a napon született Pálffy Miklós gróf, országbíró, hadvezér, Győr 1598-as visszavívója († 1600)

-1716ban ezen a napon halt meg Pápai Páriz Ferenc orvosdoktor, az első magyar nyelvű orvosi könyvek összeállítója volt (* 1649)

-1919-ben ezen a napon az antant hatalmak aláírták Ausztriával a békeszerződést a franciaországi St.Germain en Laye kastélyában.Ennek értelmében Ausztria elismerte Lengyelország,Magyarország,Csehszlovákia és Jugoszlávia függetlenségét.A Lajta-bánság Burgenland néven Magyarországtól Ausztriához került.

-1936-ban ezen a napon született Fülöp Mihály kétszeres világbajnok tőrvívó († 2006)

-1989-ben ettől a naptól szabad az út Magyarországról az NSZK-ba az NDK állampolgárai számára.E napon a magyar kormány döntése szerint 24 órakor megnyitották a magyar határokat az eltávozni kívánó NDK állampolgárok előtt,azaz szabadon távozhattak minden olyan államba,amely hajlandó volt a számukra a be- vagy átutazást engedélyezni.

 

Szeptember 11.

-1146-ban ezen a napon II. Géza magyar király a Fischa menti csatában nagy győzelmet aratott Henrik osztrák őrgróf felett, aki a trónkövetelő Borisz – Kálmán király állítólagos fia – érdekében támadt Magyarországra.

-1337-ben ezen a napon I. Károly (Károly Róbert) magyar király békét kötött az osztrák herceggel.

-1594-ben ezen a napon halt meg Kovasóczi Farkas humanista,Erdély kancellárja.

-1645-ben ezen a napon halt meg Gróf Eszterházy Miklós, Magyarország nádora (* 1582)

-1697-ben ezen a napon Savoyai Jenő herceg győzelme Zentánál a Szulejmán nagyvezér vezette törökök ellen (Szulejmán is elesik a csatában).

-1709-ben ezen a napon Savoyai Jenő herceg győzelme Malplaquet mellett a XIV. Lajos francia király hadereje fölött.

-1825-ben ezen a napon Pozsonyban összeült az első magyar reform-országgyűlés.

-1875-ben ezen a napon született Gillemot Ferenc labdarúgó, edző, sportújságíró, a magyar labdarúgó-válogatott első szövetségi kapitánya († 1916)

-1896-ben ezen a napon megindult a vezetékes ivóvízszolgáltatás Kolozsvárott.

-1917-ben ezen a napon halt meg Téry Ödön, a magyar turistamozgalom egyik alapítója (* 1856)

-1940-ben ezen a napon bevonult Kolozsvárra a magyar hadsereg.

-1947-ben ezen a napon a kisgazdapárt ülésezett a párt politikájáról,ahol többségben azok lettek,akik a kommunista párt mellett álltak ki.A párt elnöke a részeges kommunistabérenc,Dobi István lett,a főtitkár Gyöngyösi János szintén kommunistabérenc politikus.


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Támogassa a Szent Korona Rádiót Ön is havi pár száz forinttal!

A Szent Korona Rádió sok éves pályafutása során folyamatosan fejlődött, azonban az elmúlt időszakban stagnál az állapotunk. Történt ez főként a Médiatörvény által ránk rótt többletfeladatok és biztonsági intézkedések súlya miatt.

Míg a nagy rádióknál, hírportáloknál egyszerre több tucatnyian dolgoznak komoly fizetésekért, addig a mi szerkesztőségünk továbbra is ingyen végzi, társadalmi munkában a feladatát. A Rádió üzemeltetése és a jelenlegi színvonalon tartásához elég még maroknyi szerkesztőségünk önkéntes szolgálata, de a továbblépéshez, az olvasók számára egy kezelhetőbb, fejlettebb és élvezhetőbb portál létrehozásához, a kívánt fejlesztések elvégzéséhez már nem. A profi hírportálhoz, rádióhoz fizetett emberekre lenne szükségünk.

Szeretnénk olyan támogatókat, akik anyagilag hozzá tudnának járulni a Rádió fejlesztéséhez. Egy korszerűbb, gyorsabb hírportálhoz, a szerverbéléshez, technikai felszereléseink korszerűsítéséhez. Komoly összeget emészt fel egy ilyen vállalkozás, amit nekünk, pártok segítsége nélkül, óriási politikai ellenszélben lehetetlen kitermelnünk, főleg úgy, hogy nonprofit rádió vagyunk már a kezdetek óta.

Mindig is ügyeltünk a legfontosabbra, a biztonságra. Szem előtt tartottuk az olvasók adataink biztonságát. Lehetőséget biztosítottunk és ezentúl is fogunk a teljesen anonim hozzászólásokra. A biztonságos rendszeren rengeteget dolgoznak programozóink, de az ördög nem alszik, fejleszteni szeretnénk ezt a készségünket is. Terveink közt szerepel az emigrációs és a kárpát-medencei magyarság közötti kapcsolatok felpezsdítése műsorokkal, kulturális hírekkel. Javítani szeretnénk műsoraink minőségén, és még hosszan sorolhatnánk. Egyszerűen járni szeretnénk a Szent Korona Rádió évek óta tartó pártfüggetlen útját, és tenni mindezt azon a színvonalon, amit olvasóink megérdemelnek. De ehhez szükségünk van az Önök segítségére is!

Aki támogatna minket, annak külön szolgáltatásokat kínálunk: reklámozhat nálunk, konzultálhat a szerkesztőséggel, és elszámolunk a támogatással. Elcsépelt, de a több mint 20.000 regisztrált felhasználónkból, ha csak 1000 támogatna minket havi 500 Ft-tal, akkor már lenyomnánk az Indexet is...

Ha csak 1000 olyan lelkes támogatónk lenne, aki a megadott formában tudna minket támogatni havonta egy kisebb összeggel, akkor hamar egy nagyon komoly birodalmat tudnánk felépíteni. Például 1000 támogató havi 500 Ft-ja az havi 500.000 Ft, ami megoldaná minden gondunkat.


Hogyan?


Csak egy sör ára..

Ha csak minden regisztrált tagunk 500 Ft-ot adna, akkor biztosra vehető, hogy a Szent Korona Rádió a világ magyarsága által leginkább látogatott és legkedveltebb oldal lenne, de ezzel szemben a valóság az, hogy mindenki úgy gondolkozik, hogy lesznek majd elegen a 20.000 regisztrált felhasználóból, akik majd segítenek, és különben sem ér semmit az a havi pár száz forint. De higgyék el: ha Ön nem mozdul, akkor a többiek sem fognak, sok kicsi viszont sokra menne...

Mi csak egy sör, egy doboz cigi árát kérjük a harcunkhoz, hogy továbbra is a Szent Koronát szolgálva fel tudjuk mutatni az elfeledett hagyományt, az értékeinket, le tudjuk leplezni az illegitim köztársaságot, a kizsigerelő pártokráciát, be tudjuk mutatni a cigánybűnözést és a zsidó gyarmatosítást, és továbbra is szeretnék mélyebb filozófiai-ideológiai kérdésekkel is foglalkozni.Köszönjük előre is bizalmukat, támogatásukat, amivel minket megtisztelnek.

(Szent Korona Rádió főhadiszállás)Munkálkodjunk a Szent Koronáért!Kérjük lehetőségeihez mérten támogassa a tiszta magyar hangot!

 
 


 

 

 

 

  

 

 

 

 

   
 
   

Szőke István Atilla
Küldetéses nép a miénk...


Érezni kell azt az érzést,
'mit az Ég küldött nekünk,
mikor s miképp cselekedjék,
küldetéses nemzetünk.

Mert e népnek feladata,
a Világot menteni,
érezni kell minden nap, hogy
a feladat isteni.

Babba Mária koronáján,
lélek-óvó Fény ragyog,
megvilágítják a földet,
csend-őriző csillagok.

Isten bízta ránk e földet,
s mindent, ami rajta van,
magyarul hangzik legszebben:
× "Éljetek jól s boldogan!"

Hinni kell a szépben, jóban,
mert a lelkünk mélyén él,
felemelni a Fény felé,
azt, aki már nem remél!

Reményt adni, hitet adni,
és mondani százszor azt:
"Küldetéses nép a magyar,
s a Világnak nyújt vigaszt!"

Áldozatot is kell hozni,
mindenkiért, Istenért,
mikoron ezt cselekedjük,
rájövünk, hogy Isten ért.

Mert akkor kell cselekedni,
mikor ideje vagyon,
biz' akkor kell segíteni,
mikor van rá alkalom.

Küldetéses nép a miénk,
s megmenti a Világot,
felemeli s égre tartja,
mindörökre a lángot!

Szekeres Orsolya

(Szeki)

Változtass!
Minden apró mozdulat,

Mely belőlünk fakad,

Üzeni a világnak:

Itt vagyunk, de helyt nem állunk.Minden apró gondolat,

Mely bennünk maradt,

Nem más, csak

Önzés, csalás, s nem öntudat.Minden apró tett,

Mely értünk esett

Csak hazugság.

Kiáltanánk… de nem figyel a világ.2009. márc. 8.

 

 

Tudjuk-e?                   

Tudjuk-e, hogy a világ második alkotmánya a miénk? Az első az izlandi 720-ból, a második pedig: Szent István király intelmei Imre herceghez.

 

Tudjuk-e, hogy a reneszánszt, mint művészeti stílust Ausztria és Németország tőlünk vette át?

 

Tudjuk-e, hogy az öntözéses gazdálkodást és a vetésforgót is mi honosítottuk meg a világnak ezen a részén? Mára már Európa elfelejtette ezt a tudást, és jórészt ennek köszönhető, hogy termőföldjeik tönkrementek, elhasználódtak. Ez az igazi indok arra, hogy miért is kellettünk az EU-ba!

 

És akkor még egy szó sem esett a magyarok ősi hitéről. Ezek persze csak kiragadott példák, a teljesség igénye nélkül. Talán nem hiába íródtak le.

 

Jó lenne, ha legalább addig eljutnánk gondolatban, hogy magyarnak lenni nem szégyen! S akkor talán nem támolyognánk össze-vissza, abban a jogi, gazdasági és kulturális csapdában, amit nekünk állítottak Brüsszelben. S hogy nehogy azt higgyük, az író fantáziája, üldözési mániája mondatja velem ezeket a szavakat, álljon itt egy idézet bizonyságul:

 

Napóleon megkérdezte Francois Talleyrand-t, hogy mit tegyen a magyarokkal.

 

Talleyrand válasza:- Felség! Régi szokásuk a magyaroknak, hogy felnéznek nagyjaikra, és büszkék a múltjukra. Vedd el e nép múltját, és azt teszel velük, amit akarsz! A monarchia idején megvalósították Talleyrand elméletét.

 

És végül, tudjuk-e, hogy 1805-ben 6 ember mert beiratkozni a Pázmány Péter Tudományi Egyetemre, mert féltek, hogy az osztrákok megölik, kiirtják családjaikat? S nem sokkal később, 43 év múlva, megremegett a Föld. Most kereken 200 évvel később ugyanaz a helyzet. És 43 évvel később vajon újra lesz-e földindulás?

 

"Jó magyarnak lenni, igen nehéz, de nem lehetetlen!"
(Széchenyi István)

 

 


 

 

Copyright © 2006 - 2022 . 

 
 

 
   

 

 

 

 

 

A világ mely részéről látogatja/látogatod honlapomat?
 

 

 

Büszke vagy a magyarságodra a kultúrádra, a rengeteg népi értékeinkre?

Csatlakozz hozzánk, magyaroktól-magyaroknak egy facebooktól független közösségi oldalhoz!

Ha igaz magyar embertől

vásárolna

     Lilianatura

Megjelent a Trianon Múzeum 2022-es falinaptára, amely a hagyományokhoz hűen konkrét tematika köré épül.A 2022. évi naptár A magyar sport és Trianon  címet viseli.

 

 

 

 

   

 

 

pontSIC - kampány a .sic legfelsőbb szintű domaintartományért

Copyright © 2022 Balagelapja- HAZÁNKÉRT,NEMZETÜNKÉRT,MEGMARADÁSUNKÉRT. Minden jog fenntartva. Designed by JoomlArt.com.