Könyvajánló

August Kubizek: Barátom, az ifjú Adolf Hitler

„Hitler életének korai szakaszáról, valamint Linzben és Bécsben töltött ifjú éveirõl siralmasan keveset tudunk, ebben az idõszakban azonban volt egy nagyon közeli jóbarátja, aki késõbb megdöbbentõ beszámolót írt szoros barátságuk négy esztendejérõl. Elbeszélése azért különleges, mert egyedülálló módon kínál bepillantást Hitler jellemébe és gondolkodásmódjába 1904 és 1908 között. A beszámoló abból a szempontból is különleges, hogy ez az egyetlen dokumentum, amely Hitler életének bármely szakaszát egy személyes barát szemszögébõl mutatja be — még akkor is, ha ez a barátság viszonylag rövid… Kubizek beszámolóját két fontos szemtanú is igazolta: Hitler húga, Paula, valamint édesanyja zsidó orvosa, dr. Eduard Bloch… Kubizek könyve hűen ábrázolja Hitler személyiségét és mentalitását… Hitlernek a történelemmel, művészetekkel, építészettel és zenével kapcsolatos nézeteit, jellemének olyan oldalait mutatják be, amelyek csak a késõbbi években váltak közismertté.”

Kemény borító, 368 oldal

Egységár: 3400 Ft.

Gede Kiadó

Adolf Hitler: Mein Kampf

Számos híres könyvet írtak, mialatt a szerzője börtönben sínylődött, de ez a könyv, a Mein Kampf a leghíresebb mind között, s ennek jó okai vannak:

  • Egyetlen szerzőnek sem kelt el annyi könyve 1942-ig
  • Az egész történelem folyamán egyetlen szerző sem volt annyira ismert, mint Adolf Hitler
  • Egyetlen más szerző könyvének sem volt olyan folytonos nyilvánossága, értékesítése, hirdetése és támogatása közel egy évszázadon át az első kiadás után
  • Egyetlen más szerzőt sem gyűlölt jobban a zsidóság

A Mein Kampf sokoldalú könyv a komoly gondolkodó számára:

Ez Adolf Hitler önéletrajza

Tele van mély elgondolásokkal és filozófiával

Politikai tanulmány és terv Németország jövője számára

Ez a német történelem és a világtörténelem elemzése

Pozitív lépéseket javasol a nemzetek közötti kapcsolatok szempontjából

Olyan problémákat tárgyal, amelyekkel folytonosan szembesül az emberiség: az egészségügyet, a kommunizmust, a szakszervezeteket, a népszaporulatot, a nemzetgazdaságot, a fajkérdést és az örök zsidókérdést, amelyre pozitív megoldást javasol

És mindenekfelett: ez a könyv kijelöli Krisztus tanításának politikai gyakorlatát


Kemény borító, 623 oldal.

Gede Kiadó

 

Anonymus: A tiltott igazság

A német szerző névtelenül kényszerült megjelentetni történelmi tanulmányát, mert Németországban és számos más államban törvény tiltja a huszadik század legnagyobb történelmi csalása körüli legújabb kutatások eredményeinek ismertetését. Érvei elsöprők, tucatnyi bizonyítéka pedig minden vitán felüli. A tanulmány egyszerűen szenzációs.
Kartonált, 81 oldal.

Gede Kiadó

 

 

Spányi Endre - Magyarország az elrejtett világító gyémánt

Minden figyelő és önállóan gondolkodó ember számára nyilvánvaló, hogy mindjobban beborul az ég a világ felett, talán leggyorsabban Európa felett. Kiszámíthatatlan, mit hoz a jövő, de valószínűsíthető, hogy a problémák, a gondok, bajok, ellentétek folyamatosan növekedni fognak. Ebben a helyzetben nagyon fontos lenne, ideje lenne már megtudni, hogy mi az a Magyarország, ahol élünk. Mi a múltja, mi a történelme, mit tett Európáért, a kereszténységért. Mi a jelene és van -e, mi a jövője? Mi az, amit az Ég ránk bízott, amit már a jelenben és főleg a jövőben is teljesíteni fogunk. Ha mindezeket megismerjük, észre fogjuk venni, hogy ahol élünk, Magyarország egy elrejtett , eldugott világító gyémánt. Jobban fog ragyogni, nagyobb feladatot fog betölteni, mint amilyen mértékű jelenleg a reménytelenség, a sötétség, a nyomor az országban. Ez a könyv Magyarország világító gyémántjait igyekszik bemutatni a világ helyzetének tükrében.

Marton Veronika:A sumir kultúra története

A Kaspi-Aral térségből a vízözönt túlélő al-Ubaid, Arattából az uruki és a Kárpát - medencéből a Jemdet Nasr embercsoportok összeolvadásából létrejött sumír népesség hozta létre a mindmáig kisugárzó káld-sumir kultúrát.

Ennek ékírásos jeleivel kezdődött Kr. e. 3500 körül az írott forrásokra támaszkodó történelem.

Magyar Menedék Könyvesház

 

 

Makkay János:Indul a magyar Attila földjére

Gyepű Könyvesbolt

 

 

 

 

Gellért Vilmos: Sértő Kálmán élete

A baloldali irodalmárok által pártfogolt és a harmincas években ünnepelt népi származású költő magyar Villonként jelent meg a magyar költészetben. De mihelyt felismerte, hogy tehetségét csak kihasználják saját népe ellen és ő magát is testileg tönkretették, beállt a Hungarista Mozgalom szellemi katonái közé. Korábbi „jótevői” azonnal kitagadták, még a költő nevet is megtagadták tőle. Élete utolsó szakaszát az örök magyar szellem legjobbjai közt fejezte be.
Kartonált, 286 old.

Gede Kiadó

 

Milotay István: Egy élet Magyarországért

AMI HORTHY EMLÉKIRATAIBÓL KIMARADT

Milotay István a modern nemzeti sajtó megteremtője az emigrációban írt kiváló művében Horthy személyének és a nevével jelzett korszak jobboldali kritikáját adja, a volt kormányzó emlékiratai kapcsán.
Kartonált, 312 oldal.

Gede Kiadó

 

 

C. A. Macartney: Október tizenötödike I-II.

A modern Magyarország története 1929-1945. I-II. rész

Közel ötven év után jelent meg először magyarul a kiváló brit történész hatalmas, két kötetes (közel 1300 oldal) főműve a Horthy-korszakról. A szerző számos alkalommal volt Magyarországon hosszabb-rövidebb ideig. Személyesen ismerte a korszak legtöbb magyar közéleti személyiségét és kitűnően megtanult magyarul. Nincs részletesebb vagy pártatlanabb mű sem magyar, sem idegen nyelven, amely tárgyilagosabban, elfogulatlanabbul ismertetné a Horthy-korszak történetét. A magyar modern történetírásban ismeretlen pártatlansága miatt mára e nélkülözhetetlen könyv „politikailag inkorrektté” vált.
Kemény borító, 1288 oldal.

Gede Kiadó

Bary József: A tiszaeszlári bűnper

A szerző a világszerte nagy érdeklődést kiváltó bűnpert megelőző vizsgálat vezetője volt. Alapműve először csak halála és a hátborzongató bűntény után 50 évvel jelenhetett meg. Visszaemlékezése részletesen ismerteti a vizsgálat és a per menetét, megdöbbentő fordulatait, eredményeit. A könyv külön értéke, hogy részletesen ismerteti a védelem érveit is, majd pontról pontra cáfolja azt a rideg tényekkel.
Kartonált, 610 oldal.

Gede Kiadó

 

 

Erdélyi József: Önéletrajzi írások

I. A HARMADIK FIÚ II. FEGYVERTELEN

„Bűnöm, hogy megírtam a Solymosi Eszter vére című versemet. Hát megírtam! ...Akkor érett meg igazán bennem, mikor közöttük voltam. Ők azt hitték, hogy örökre legyőztek, pedig csak húsz évig tűrtem gazságaikat.“ - vallja a zsidó szellemi diktatúra híres ellenfele, a nagy népi költő.
Kartonált, 446 old.

Gede Kiadó

 

 

Babucs Zoltán: Jászsági honvédek a II. világháborúban

A kötet a jászberényi "József Nándor" 2. honvéd gyalogezred III. zászlóaljának és ikeralakulatának, a 32/III. gyalogzászlóalj 1939- 43 közötti történetét dolgozza fel. A kötet külön érdekessége, hogy több mint 150 eddig publikálatlan fotót is tartalmaz a jászberényi "pocsolyakerülő" bakákról.

Gyepű Könyvesbolt

 

 

 

Útban a világuralom felé - Cion bölcseinek jegyzőkönyvei

A zsidó világhódítók bibliája
 
A világuralomra törő zsidóság és hitvány janicsárjaik az unalomig szajkózzák, hogy a Cion bölcseinek jegyzőkönyvei hamisítványok. De minél jobban erőlködnek, annál inkább bizonyítják hitelességét a megjelenése óta elmúlt évszázad történései, és a világhelyzet jelenlegi alakulása. A Jegyzőkönyvekben több mint száz éve kitűzött célok már nagyrészt megvalósultak, amit csak a hazudozó zsidó világhódítók és az együgyű, hiszékeny gojok nem akarnak beismerni. A már megvalósult néhány cél: a nemzetek vezetőrétegének kiirtása, a keresztény vallás lejáratása, nevetségessé tétele sajtójuk, irodalmuk és kereszténynek álcázott egyházi vezetők által, a zsidók vezetőréteggé válása a goj népek felett, a honvédelem megszüntetése, a nemzetek vagyonának elrablása a gazdasági haladást „szolgáló” kölcsönjeik által, aminek „jótékony” hatását épp napjainkban élvezik a pásztor nélküli zagyvalék embertömeggé vált goj nyájak. (Minden bizonnyal épp ezért könyörögnek a mindenható uraikhoz még több kölcsönért.) A népek erkölcsi és szellemi degenerált szintre süllyesztése sajtójuk és oktatási rendszerük által. A goj értelmiségiek lerágott csontokért marakodó, éhenkórász kutyákká idomítása, és még hosszan sorolhatnánk.
 
Vesse egybe az olvasó maga a több mint száz éves zsidó dokumentumot a jelen világhelyzettel, és adjon magyarázatot: ha a Jegyzőkönyvekben foglaltak hamisítványok, miért igazolja a világhelyzet minden sorát, ahogy Henry Ford mondta: „Az egyetlen nyilatkozat, amit a Jegyzõkönyvekről hajlandó vagyok közzétenni, az, hogy ezek összhangban vannak a fejleményekkel. …Mindvégig összhangban voltak a világhelyzettel egészen mostanáig. Most is összhangban vannak.”
 
A jelen kiadást kiegészítik más héber dokumentumok és a Jegyzőkönyvek zsidó eredetét bizonyító tanulmányok is.
Kartonált, 200 oldal.
 
Fűr Zoltán a magyar rovásírás ABC-s könyve
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
David C. Korten: Tőkés társaságok világuralma
 
 DAVID C. KORTEN a Harvard professzora ebben a kötetben tényszerűen ismerteti a globalizmus terjeszkedési stratégiáját, taktikáját és hosszútávú gazdasági tarthatatlanságát...

A „Tőkés társaságok világuralma” több neves méltatója szerint korszakalkotó mű, a Nobel - díjas Desmond M. Tutu érsek egyenesen kötelező olvasmánynak minősíti. Ez hazánk legtöbb felsőoktatási intézményében így is lett. Változatlanul időszerű, mivel ízekre szedi a nálunk is uralkodó globális világrend ideológiáját, minden lényeges részletét, történelmi hátterét, mozgalmi taktikáját, eszmekörét, terjeszkedési stratégiáját, taktikáját, módszereit és főleg hosszú távú gazdasági tarthatatlanságát.

Korten professzor részletes, tényadatokra épülő elemzésekkel, hibátlan okfejtéssel mutatja be a gazdasági globalizáció káros hatásait, korunk társadalmi, gazdasági és politikai válságainak alapvető, mélyebb okait. Meggyőzően dokumentálja, hogy az ideológiai, politikai és technológiai hatalom összjátéka következtében miként összpontosul egyre nagyobb gazdasági és politikai hatalom maroknyi tőkés társaság, multinacionális vállalat és pénzügyi intézmény kezében, elválasztva saját, a rövid távú pénzbeli nyereségre törekvő önző érdekeiket az igazi emberi érdekektől és értékektől.

Megmutatja a szűk pénzügyi szempontok előtérbe helyezésének és érvényesítésének pusztító emberi, társadalmi és környezeti hatásait. Megvilágítja, hogy az emberiség túlélése miért függ a kommunizmus és kapitalizmus hagyományos és avult bírálatán túlmutató, a közösségekre épülő ember- és életközpontú alternatívától, és vázolja a megteendő lépéseket is, köztük a gazdasági globalizációval szemben a gazdasági élet súlypontjának helyivé tételét.

Az elmúlt pár év gazdasági válságainak, államcsődjeinek okait is megértjük, ha végigolvassuk Kortennek ezt a művét.

*
A „TŐKÉS TÁRSASÁGOK VILÁGURALMA” című ezen kiadványt az uralkodó globális világrend ideológiája, annak minden lényeges részlete, történelmi háttere, mozgalmi taktikája, eszmeköre, terjeszkedési stratégiája, taktikája, módszerei és főleg hosszú távú gazdasági tarthatatlansága kérdéskörei iránt érdeklődő olvasóink figyelmébe ajánljuk.
Csuray Károly:A magyarság, mint faj és nemzet
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dr. Váry Albert: A vörös uralom áldozatai Magyarországon
A proletárdiktatúra áldozatainak névsora.

Mert nem felejtünk semmit, senkit sem....

*
„A VÖRÖS URALOM ÁLDOZATAI MAGYARORSZÁGON” című ezen kiadványt az áldozatok iránt érdeklődő olvasóink figyelmébe ajánljuk.
 
 
 
 
 
 
Dr. Friedrich Wichtl: Világszabadkőművesség,világforradalom, világköztársaság
Az osztrák szerző valamennyi világnyelven megjelent könyve szabadkőműves forrásokra támaszkodva ismerteti e titkos társaság kialakulását, szimbólumait, felépítését, módszereit és céljait. Számtalan dokumentált történelmi példán keresztül mutatja be a világ eseményeit formáló társaság tevékenységét a korai kezdetektől a húszas évekig, részletesen tárgyalja a szabadkőművesek szerepét az első világháború kirobbantásában és a kommunista mozgalomban, illetve forradalmakban.
Kartonált, 264 oldal.
 
 
 
 
 


 

 

A világ mely részéről látogatja/látogatod honlapomat?
 

 

 

Büszke vagy a magyarságodra a kultúrádra, a rengeteg népi értékeinkre?

Csatlakozz hozzánk, magyaroktól-magyaroknak egy facebooktól független közösségi oldalhoz!

Ha igaz magyar embertől

vásárolna

     Lilianatura

Megjelent a Trianon Múzeum 2023-as falinaptára, amely a hagyományokhoz hűen konkrét tematika köré épül.A 2023. évi naptár A Magyarok Maradtunk  címet viseli.

 

 

 

    

 

 

pontSIC - kampány a .sic legfelsőbb szintű domaintartományért

Copyright © 2024 Balagelapja- HAZÁNKÉRT,NEMZETÜNKÉRT,MEGMARADÁSUNKÉRT. Minden jog fenntartva. Designed by JoomlArt.com.